1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

<BEDRIJF>, gevestigd te <PC + PLAATS>, aan het adres <ADRES>, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

2. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken voor verschillende situaties.

2.A. TE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

2.B. BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

3. DOEL EN BASIS VAN GRONDSLAG VOOR GEGEVENSBEWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of -brieven en/of reclamefolder(s);
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Hieronder valt het initiatief van contact in de poging tot het aangaan van een klantrelatie;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om onze diensten te kunnen leveren;
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals maar niet uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en/of belastingaangifte.

4. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via <BEDRIJFSMAIL>.

6. BEWAREN & DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

6.A. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Statistische data, zoals – maar niet exclusief – browsergegevens en demografische gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaart door middel van Google Analytics. Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden het Privacybeleid van Google Analytics.

6.B. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens met verscheidene derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting(-en) of om onze dienstverlening te doen verbeteren ter bevordering van uw gebruikservaring. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. GEBRUIK VAN COOKIES & VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Daarnaast gebruiken wij cookies van derden, gecategoriseerd onder de voorheen genoemde soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische  functionaliteit en voor commerciële doeleinden. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij gebruiken de onderstaande soorten cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7.A. FUNCTIONELE (TECHNISCHE) COOKIES

Deze cookies zijn nodig voor een juiste werking van bepaalde delen van onze site, zoals het gebruik van de webwinkels in ons beheer, het aanbieden van product- en prijscombinaties die voor uw land gelden, het verdelen van de belasting op onze servers, het vastleggen van de gebruikersvoorkeuren voor cookies enzovoort.

Onder deze categorie vallen zowel tijdelijke als permanente cookies. Onze sites zouden niet goed of helemaal niet werken zonder deze cookies. Daarom worden deze cookies altijd gebruikt, ongeacht de gebruikersvoorkeuren. Cookies in deze categorie worden altijd ingesteld door onze sites en domeinen die niet van derden zijn.

7.B. ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze sites gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze sites te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op onze sites, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar onze sites heeft verwezen. Cookies in deze categorie kunnen worden geplaatst door onze sites of door domeinen van derden. Meer informatie over bepaalde soorten van dergelijke cookies is beschikbaar in het gedeelte over anonieme identificatiemiddelen.

7.C. TRACKINGCOOKIES

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze sites gebruikt en welke trefwoorden u hebt gebruikt om op onze sites te komen, welke websites u hebt bezocht en de manier waarop u onze sites hebt bereikt. We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen, om onze sites te verbeteren en in het algemeen om ons aanbod van producten en diensten op u af te stemmen. Deze cookies kunnen worden geplaatst door onze sites of door domeinen van derden.

7.D. COOKIES VAN DERDEN

Deze cookies worden gebruikt om functies van derden in onze sites te integreren, zoals YouTube™-video’s, feedbackformulieren of pictogrammen van sociale media, waarmee u onze inhoud kunt delen. Cookies in deze categorie kunnen door derden worden geplaatst en bevatten, zonder beperking, cookies die door de volgende domeinen zijn geplaatst: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com en Facebook.com.

 • youtube.com
 • twitter.com
 • linkedin.com
 • facebook.com
 • instagram.com
 • analytics.google.com
 • googletagmanager.com

Deze cookies worden gebruikt om functies van derden in onze sites te integreren, zoals YouTube™-video’s, feedbackformulieren of pictogrammen van sociale media, waarmee u onze inhoud kunt delen. Cookies in deze categorie kunnen door derden worden geplaatst en bevatten, zonder beperking, cookies die door de volgende domeinen zijn geplaatst: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com en Facebook.com.

8. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar <BEDRIJFSMAIL>.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. UITGEBREID PRIVACYBELEID

Naast dit privacy statement beschikken wij eventueel over een uitgebreider privacybeleid. Als een dergelijk beleid aanwezig is, kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen aan <BEDRIJFSMAIL>.